Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 3175 Výsledkov na stranu
Telo
● 25.04.2019
Kategória: Nyelvek ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Euridika Bánovská (ZŠ s MŠ Petra Pázmánya, P. Pázmaňa 48, Šaľa) ● Typy úloh: pexeso(1) , skupiny(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , hádaj slovo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 11
Krajiny mierneho podnebného pásma
● 24.04.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 5. ročník → Podnebné pásma → Mierne pásmo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Veronika Vnenčáková (Základná škola, Podhorany 68, Podhorany pri Kežmarku) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(5) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(1) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 31
Predmet
● 23.04.2019
TC (10 viet)
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 7. ročník → Jazyk → 5. Skladba → 5.5 Opakovanie vedomostí o vete ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(10) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 124
Dvojčlenná a jednočlenná veta
● 23.04.2019
TEST-TC dvojčlenná veta, hlavné vetné členy, prisudzovací sklad
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 7. ročník → Jazyk → 5. Skladba → 5.5 Opakovanie vedomostí o vete ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(22) , výber viacerých odpovedí - text(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 158
Rimavská Sobota s okolím
● 22.04.2019
Poloha, vodstvo, významné miesta, zaujímavosti
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(3) , pexeso(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(3) , puzzle(6) , hádaj slovo(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 69
Cesta do školy a domov
● 22.04.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Prvouka (1.-2. ročník) → Dopravná výchova, cestovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 2. ročník ZŠ ● Vložil: Adriana Poráčová (Základná škola, Sibírska 42, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(5) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 966
Rimavská Sobota
● 22.04.2019
Poloha, vodstvo, význam. miesta
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 26
Poľana
● 15.04.2019
Poloha, vodstov, významné miesta
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typ súboru: pptx
Počet stiahnutí 10
Lučenec s okolím
● 15.04.2019
Poloha, vodstvo, významné miesta
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 29
1.4 Doplnkové daňové pojmy
● 12.04.2019
Charakteristika pojmov – správca dane, registračné konanie, daňové priznanie
Kategória: Testy k publikáciám → Daň z príjmov → 1. Pojem a obsah daňovej sústavy ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) - 4. ročník SŠ (Oktáva OG) ● Vložil: Jitka Vyšňovská (Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , doplň slová(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 24