Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 3058 Výsledkov na stranu
Beste Freunde A1/1 L5 celá
● 16.02.2019
Jednoduchý, vhodný na rýchle zopakovanie na hodine
Kategória: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → učebnica Beste Freunde ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Petra Hrašková (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) ● Typy úloh: pexeso(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , hádaj slovo(2) , doplň slová(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 5
Klimatizácia a kúrenie
● 15.02.2019
Téma klimatizácia
Kategória: Odborné predmety → Strojárstvo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG) ● Vložil: Stanislav Urban (Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(16) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 4
Alternátor
● 15.02.2019
Téma alternátory vozidiel.
Kategória: Odborné predmety → Strojárstvo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG) ● Vložil: Stanislav Urban (Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(40) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
M9 - príprava na testovanie 2019 - úmernosť
● 14.02.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Testovanie 9, Komparo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , doplň slová(9) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 15
M9 - príprava na testovanie 2019 - pomer
● 14.02.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Testovanie 9, Komparo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber viacerých odpovedí - text(1) , doplň slová(5) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 22
M9 - príprava na testovanie 2019 - deliteľnosť
● 14.02.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Testovanie 9, Komparo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , doplň slová(8) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 12
Opakovanie násobilky č.6
● 13.02.2019
zopakovanie pojmov v násobilke, spoje násobilky č.6, slovné úlohy
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 6 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Jaroslava Binderová (Základná škola, Hlavná 19, Ochodnica) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , popis obrázku(1) , hádaj slovo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 18
Bratislava
● 13.02.2019
Poloha, vodstvo, súčasnosť, kultúra, školstvo, doprava, relax
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(2) , pexeso(1) , priradenie - obrázky(4) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(8) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 24
KOVY I.A a II.A
● 13.02.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Chémia → Stredná škola ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Martina Stieranková (Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(3) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , zoradenie - zvislo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 13
Vodík, voda
● 13.02.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Chémia → Stredná škola ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Martina Stieranková (Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(6) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 9