Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 37043 Výsledkov na stranu
Príprava na TESTOVANIE 9
● 21.06.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Testovanie 9, Komparo ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Veronika Kopancová (Základná škola J. Urbana, Jenisejská 22, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(5) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie z dejepisu pre 9. ročník
● 21.06.2018
Kategória: Dejepis → 9.ročník → Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Jana Vaculčiaková (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie Prvouka 2
● 21.06.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Prvouka (1.-2. ročník) → Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Alexandra Gubanova (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Opakovanie učiva z matematiky 5. roč
● 21.06.2018
Opakovanie učiva z matematiky: aritmetika a geometria pre žiakov 5. ročníka
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Opakovanie učiva ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Renáta Bridová (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(3) , dvojice(2) , puzzle(1) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie z matematiky pre 1. ročník
● 21.06.2018
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Petra Pastieriková (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie z matematiky pre 1. ročník
● 21.06.2018
koncoročné opakovanie
Kategória: Matematika → I. stupeň → Opakovanie a zhrnutie učiva → 1. ročník ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Petra Pastieriková (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie Slovenska
● 21.06.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → Stredná škola → Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Renata Rybanská (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Z regiónu do minulosti
● 21.06.2018
Kategória: Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Mária Kiabová (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(7) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Koncoročné opakovanie zo SJL pre 4. ročník
● 21.06.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 4. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Lucia Radosová (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(4) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Food and drinks
● 21.06.2018
vocabulary
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → 8.ročník ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Andrea Rusová (Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(2) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(2) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0