Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 37300 Výsledkov na stranu
Opakovanie syntax 2
● 15.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 6. Syntax → 6.4 Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: skupiny(2) , priradenie - text(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Opakovanie VČ
● 15.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 6. Syntax → 6.1 Vetné členy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , priradenie - text(2) , dvojice(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Opakovanie syntax 1
● 15.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 6. Syntax → 6.4 Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , skupiny(3) , priradenie - text(1) , dvojice(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Neohybné slovné druhy 4
● 14.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 5. Neohybné slovné druhy → 5.6 Opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(4) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , zoradenie - zvislo(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Neohybné slovné druhy 3
● 14.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 5. Neohybné slovné druhy → 5.6 Opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(4) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , zoradenie - zvislo(1) , dvojice(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Neohybné slovné druhy 1
● 14.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 5. Neohybné slovné druhy → 5.6 Opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: skupiny(3) , priradenie - text(4) , priradenie - obrázky(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Príslovky 2
● 14.08.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Jazyk → 5. Neohybné slovné druhy → 5.1 Príslovky ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(6) , priradenie - text(1) , dvojice(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 4
L, l
● 14.08.2018
Kategória: Český jazyk a literatura → I. stupeň → 1.ročník → Slabiky ● Jazyk: Čeština ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(1) , dvojice(1) , puzzle(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 4
Opakovaní A-Z
● 14.08.2018
Kategória: Český jazyk a literatura → I. stupeň → 1.ročník → Hlásky, písmena ● Jazyk: Čeština ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: pexeso(1) , skupiny(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , dvojice(2) , puzzle(1) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 10
Ž, ž
● 14.08.2018
Kategória: Český jazyk a literatura → I. stupeň → 1.ročník → Hlásky, písmena ● Jazyk: Čeština ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , skupiny(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(3) , dvojice(1) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 3