Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 35579 Výsledkov na stranu
Slovesný spôsob
● 18.02.2018
výklad, časy v slovesnom spôsobe
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Slovné druhy → Slovesá ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(7) , skupiny(2) , doplň slová(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 4
Dvojčlenná veta
● 18.02.2018
nadväzuje na test ne/plnovýznamové slovné druhy
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Syntax ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , doplň slová(7) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Plnovýznamové a neplnovýznamové SD
● 18.02.2018
rýchle opakovanie
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Slovné druhy → Zhrnutie + nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(5) , skupiny(1) , priradenie - text(6) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie z matematiky pred Testovaním 9
● 18.02.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Testovanie 9, Komparo ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Peter Zbell (IS_PO_122132_2018, Vajanského 29, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(9) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
C, c (slovná zásoba)
● 18.02.2018
Hups s. 14
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Písmená a slabiky → Písmeno C-Č ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Renáta Široká (Základná škola s MŠ, Havaj 7, Havaj) ● Typy úloh: priradenie - obrázky(7) , puzzle(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 44
C, c (Kopa vecí)
● 18.02.2018
Hups s.15
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Písmená a slabiky → Písmeno C-Č ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Renáta Široká (Základná škola s MŠ, Havaj 7, Havaj) ● Typy úloh: priradenie - obrázky(7) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(3) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Neživá príroda
● 18.02.2018
Zopakujeme si, čo vieme z neživej prírody.
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Janka Csabalová (IS_PO_122132_2018, Vajanského 29, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(5) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Hmyz úvod
● 18.02.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 4.ročník → Živočíchy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Šarlota Múdra (Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, Levoča) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(3) , pexeso(1) , priradenie - text(1) , popis obrázku(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Napoleon a jeho doba
● 18.02.2018
doba Napoleonská
Kategória: Dejepis → 8.ročník → Európa na ceste k moderným národom ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Martin Gurecký (Základná škola, Školská 7/6, Toporec) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , pexeso(1) , skupiny(1) , zoradenie - zvislo(1) , popis obrázku(2) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 142
Zvieratá
● 18.02.2018
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Zvieratká ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola (0. ročník ZŠ) ● Vložil: Mária Fabišíková (IS_PO_122132_2018, Vajanského 29, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - obrázky(7) , výber viacerých odpovedí - obrázky(4) , pexeso(3) , priradenie - obrázky(5) , dvojice(2) , puzzle(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1