Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 34103 Výsledkov na stranu
A, E, I, O, U - upevňovanie
● 20.09.2017
Čo počuješ na začiatku slova?
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Slovná zásoba ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Renáta Široká (Základná škola s MŠ, Havaj 7, Havaj) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - obrázky(5) , pexeso(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Fonematické uvedomovanie hlások
● 20.09.2017
Fonematické uvedomovanie hlások na začiatku slova.
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Dana Zimanová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(8) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 5
Pravopis (učivo 5. ročníka)
● 20.09.2017
Precvičenie pravopisu na konci 5. ročníka alebo na začiatku 6. ročníka
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Pravopis ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Katarína Floreková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , skupiny(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Záverečné opakovanie
● 20.09.2017
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 2. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 2. ročník ZŠ - 3. ročník ZŠ ● Vložil: Katarína Buráková (Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(2) , skupiny(3) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 3
JAZYK A REČ 3
● 20.09.2017
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → Stredná škola → Jazyk → Jazyk a reč ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Štefan Fedor (Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , výber viacerých odpovedí - text(11) , priradenie - text(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
JAZYK A REČ 2
● 20.09.2017
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → Stredná škola → Jazyk → Jazyk a reč ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Štefan Fedor (Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - text(8) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
JAZYK A REČ 1
● 20.09.2017
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → Stredná škola → Jazyk → Jazyk a reč ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) ● Vložil: Štefan Fedor (Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(8) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(3) , priradenie - text(9) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
tenses
● 20.09.2017
cvičenia na precvičovanie časov
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Gramatika ● Jazyk: English ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) - 4. ročník SŠ (Oktáva OG) ● Vložil: Magdaléna Šonkoľová (Gymnázium, Golianova 68, Nitra) ● Typ súboru: docx
Počet stiahnutí 1
Práca s biblickým textom
● 20.09.2017
Príprava na biblickú olympiádu
Kategória: Výchovy → Náboženská v. - katolícka → 8. ročník ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Peter Ferenčák (Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 10
SJL1 - prípravné obdobie 3
● 19.09.2017
Priraďovanie písmen k obrázkom
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Slovná zásoba ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ ● Vložil: Miriam Hanzlíková (Základná škola s MŠ, Hlavná 804, Podolie) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(4) , pexeso(1) , priradenie - obrázky(5) , dvojice(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 9