Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 35618 Výsledkov na stranu
Ako letí čas...
● 21.02.2018
Opakovanie pre predškolákov
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Logické úlohy → Čo patrí k sebe ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola (0. ročník ZŠ) ● Vložil: Marta Stachová (IS_ZA_122132_2018, Vajanského 29, PO, Žilina) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(3) , pexeso(3) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(3) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie učiva pre 6.ročník
● 21.02.2018
- bunka, vírusy, baktérie, jednobunkové organizmy, mnohobunkové organizmy
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 6.ročník → Vnútorná organizácia tela organizmov ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Monika Muľová (Základná škola s MŠ, Hlavná 804, Podolie) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(3) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(2) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Čas a hodiny
● 21.02.2018
Kategória: Člověk a jeho svět → Prvouka → 2.ročník ● Jazyk: Čeština ● Ročník: 2. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Vít Černý (Základní škola a Mateřská škola, Popovice 150, Kunovice) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(4) , priradenie - obrázky(1) , puzzle(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 3
Opakovanie Dejepis 5.roč.
● 21.02.2018
Kategória: Dejepis → 5.ročník → Od blízkeho k vzdialenému ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Deana Nováková (Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(2) , skupiny(1) , priradenie - text(4) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Základ - tr. soustava
● 21.02.2018
Zápis
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Člověk → Trávicí soustava ● Jazyk: Čeština ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Josef Zbýňovec (Základní škola, Makarenkova 414, Česká Ves) ● Typ súboru: docx
Počet stiahnutí 0
Obehová sústava
● 21.02.2018
doplnený test
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 7.ročník → Vnútorná stavba tela stavovcov ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Petra Kuchárová (Základná škola s MŠ, Helcmanovce 41, Helcmanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber viacerých odpovedí - text(4) , pexeso(1) , priradenie - text(2) , zoradenie - zvislo(2) , popis obrázku(3) , puzzle(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 15
Hmyz 1
● 21.02.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 4.ročník → Živočíchy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Šarlota Múdra (Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, Levoča) ● Typy úloh: priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , popis obrázku(1) , puzzle(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Maturitné opakovanie I.
● 21.02.2018
Úlohou testu je upevniť poznatky z literatúry - zameriava sa na literárnu chronológiu, znaky, autorov, diela v kontexte období alebo smerov. Posledné úlohy sú venované literatúre 20. storočia.
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → Stredná škola → Maturitné testy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník SŠ (Oktáva OG) ● Vložil: Ivan Mihálik (Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(4) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(2) , dvojice(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Obvody
● 21.02.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Aplikačné úlohy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Marta Megyesiová (Základná škola, Školská 389, Sačurov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , výber viacerých odpovedí - text(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Opakovanie - stavby
● 21.02.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → Opakovanie - koncoročné ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 4. ročník ZŠ - 5. ročník ZŠ ● Vložil: Marta Megyesiová (Základná škola, Školská 389, Sačurov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(7) , výber jednej odpovede - obrázky(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0