Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 38025 Výsledkov na stranu
Biológia 8 - záverečné opakovanie
● 20.10.2018
Celoročné opakovanie z biológie 8. ročníka
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 8.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(2) , priradenie - text(3) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(2) , dvojice(3) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 172
Neživé faktory
● 20.10.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 8.ročník → Ekologické podmienky života ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Petra Kuchárová (Základná škola s MŠ, Helcmanovce 41, Helcmanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(2) , pexeso(1) , skupiny(4) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 94
Živé zložky prostredia
● 20.10.2018
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 8.ročník → Ekologické podmienky života ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Petra Kuchárová (Základná škola s MŠ, Helcmanovce 41, Helcmanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , hádaj slovo(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 88
Deliteľnosť, prvočíslo, zložené číslo
● 20.10.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Prirodzené čísla → Deliteľnosť ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Andrea Durčáková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , výber viacerých odpovedí - text(3) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 428
Ekologické podmienky života 2
● 20.10.2018
Učivá: ekosystém, život ekosystému, biosféra, biologická a ekologická rovnováha, globálne environmentálne problémy a ich riešenie. Učebnica biológie pre 5. ročník, str. 104 - 117.
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 8.ročník → Ekologické podmienky života ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Rastislav Krähenbil (WELP, J. Hollého 1183/10, Bojnice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , puzzle(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 172
Aplikačné úlohy - matematická gramotnosť
● 20.10.2018
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Aplikačné úlohy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 4. ročník ZŠ - 5. ročník ZŠ ● Vložil: Marta Megyesiová (Základná škola, Školská 389, Sačurov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(11) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 603
Počtové výkony s prirodzenými číslami
● 20.10.2018
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Sčítanie, odčítanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Jana Toderišková (Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 688
Opakovanie slovenský jazyk - 8.ročník
● 20.10.2018
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Opakovanie učiva ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Martina Nehrerová (IS_KE_15101610_2018, Polianska 1, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Dejepis 5 - záverečné opakovanie
● 20.10.2018
Celoročné opakovanie z dejepisu 5. ročníka
Kategória: Dejepis → 5.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(5) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(3) , priradenie - text(3) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(3) , zoradenie - vodorovne(1) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 167
zloženie látok
● 20.10.2018
častice a látky, chemická väzba, oxidačné číslo, chemické prvky
Kategória: Prírodovedné predmety → Chémia → 8.ročník → Zloženie látok ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Eva Mäčková Kišová (Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , dvojice(2) , hádaj slovo(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0