Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by Number of found files: 40267 Results per page
Finančná gramotnosť pre prvákov
● 25.06.2019
Počítame do desať a učíme sa spoznávať platidlá, taktiež sa oboznamujeme s nakupovaním.
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 10 → Počítame do 10, opakovanie ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 1 ● Uploaded by: Ľubomíra Danková (Základná škola s MŠ, Školská 267, Veľká Lomnica) ● Types of tasks: single choice - text(3) , memory game(1) , matching - text(1) , puzzle(3) ● File format: alf
Downloads 2222
Jarné počítanie
● 25.06.2019
Do 20 bez prechodu cez desiatku.
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Nezaradené ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 1 ● Uploaded by: Marta Gruchalová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Types of tasks: single choice - text(1) , order - vertically(1) , order - horizontally(1) , picture labeling(9) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 792
Trochu logiky
● 25.06.2019
do 20
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Sčítanie a odčítanie ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 1 ● Uploaded by: Marta Gruchalová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Types of tasks: single choice - pictures(9) , picture labeling(2) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 762
Vláda Lucemburků
● 25.06.2019
Category: Dějepis → 7.ročník → Vrcholný středověk ● Language: Česky ● Grade: - ● Uploaded by: admin - (Admin, -, -) ● Types of tasks: single choice - text(2) , single choice - pictures(3) , multiple choice - text(4) , multiple choice - pictures(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , order - horizontally(1) , guess the word(2) , crossword(1) ● File format: alf
Downloads 1
Práca s číslami do 1000
● 25.06.2019
sčítanie a odčítanie s celými desiatkami
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 1 000 → Sčítanie a odčítanie ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Zuzana Lenďáková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: single choice - text(10) , memory game(1) ● File format: alf
Downloads 1849
Uhádneš číslo?
● 25.06.2019
Numerácia do 20
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Spoznávanie čísiel ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 1 ● Uploaded by: Marta Gruchalová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Types of tasks: single choice - text(10) , multiple choice - text(8) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 745
matematika násobenie s číslom 7
● 25.06.2019
precvičenie násobenia a delenia s č. 7
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 7 ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 - Grade 4 ● Uploaded by: Renata Kozelova (Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava) ● Types of tasks: single choice - text(1) , multiple choice - text(1) , category sort(1) , matching - text(1) , flashcards(4) ● File format: alf
Downloads 1615
násobenie a delenie
● 25.06.2019
precvičovanie pojmov, precvičovanie násobenia a delenia
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → opakovanie, nezaradené ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 - Grade 4 ● Uploaded by: Miroslava Anderková (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Types of tasks: single choice - text(6) , single choice - pictures(1) , category sort(3) , order - horizontally(1) , flashcards(1) ● File format: alf
Downloads 883
Sčítanie a odčítanie do 20
● 25.06.2019
desiatky a jednotky
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Nezaradené ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 1 ● Uploaded by: Marta Gruchalová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Types of tasks: single choice - text(16) , single choice - pictures(3) , matching - text(1) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 395
Reformace - Luther, Kalvín
● 25.06.2019
Category: Dějepis → 7.ročník → Reformace a třicetiletá válka ● Language: Česky ● Grade: - ● Uploaded by: admin - (Admin, -, -) ● Types of tasks: single choice - text(5) , single choice - pictures(2) , multiple choice - text(1) , matching - pictures(1) , order - horizontally(1) , guess the word(3) , crossword(1) ● File format: alf
Downloads 1
Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree