Categories
Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by  Number of found files: 58450 Results per page 
Krajina, doprava
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 1
Krátky test na prvé 4 učivá. ● Katarína Beňová (Základná škola s MŠ, Štefanov 329, Štefanov) ● Category: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 3.ročník → Ako sa vyznať vo svojom okolí ● Grade: Grade 3 ● File format: Alf ● Number of questions 5

Types of tasks

multiple choice - text(2) , category sort(1) , matching - pictures(2)

Downloads 0
Sčítanie
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 1
sčítanie jednotiek s trojciferným číslom ● Janka Karšayová (Základná škola, Suchá Hora 73, Suchá Hora) ● Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 1 000 → Sčítanie a odčítanie ● Grade: Grade 3 - Grade 4 ● File format: Alf ● Number of questions 7

Types of tasks

single choice - text(3) , category sort(1) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , flashcards(1)

Downloads 0
Krátka finančná gramotnosť
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Katarína Oboňová (Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou) ● Category: Matematika → I. stupeň → Finančná gramotnosť ● Grade: Grade 2 ● File format: Alf ● Number of questions 5

Types of tasks

single choice - text(2) , flashcards(1) , puzzle(1) , fill the gaps(1)

Jeseň
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Helena Subjaková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Category: Špeciálna základná škola → Vlastiveda ● Grade: Grade 4 - Grade 9 ● File format: Alf ● Number of questions 24

Types of tasks

single choice - text(3) , single choice - pictures(4) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(2) , matching - pictures(4) , order - horizontally(4) , flashcards(1) , puzzle(3)

Vybrané slová po B
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 1
Zuzana Zichová (Základná škola, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina) ● Category: Nezaradené ● Grade: Grade 3 ● File format: Alf ● Number of questions 5

Types of tasks

category sort(3) , matching - text(1) , fill the gaps(1)

Downloads 1
Arpádovci
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Sv.Štefan, Nitrianské údelné vojvodstvo, Tatári, Pán Váhu a Tatier ● Monika Pojezdalová (Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov) ● Category: Dejepis → 7.ročník → Uhorsko v stredoveku → Opakovanie, nezaradené ● Grade: Grade 7 ● File format: Alf ● Number of questions 19

Types of tasks

single choice - text(5) , multiple choice - text(4) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(2) , matching - pictures(1) , picture labeling(2) , flashcards(2) , puzzle(1)

Hviezdoslav Do lesa!
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 1
Interpretácia lit. textu ● Zuzana Adamová (Základná škola, Školská 295, Štítnik) ● Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 8. ročník → Literatúra → Prírodná poézia ● Grade: Grade 8 ● File format: Alf ● Number of questions 6

Types of tasks

single choice - text(4) , matching - text(1) , guess the word(1)

In the house
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 1
Petra Lančíková (Základní škola, Purkyňova 39, Vyškov) ● Category: Nezařazené ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 10

Types of tasks

multiple choice - text(2) , matching - pictures(5) , picture labeling(3)

Downloads 0
In the house
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Petra Lančíková (Základní škola, Purkyňova 39, Vyškov) ● Category: Nezařazené ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 10

Types of tasks

multiple choice - text(2) , matching - pictures(5) , picture labeling(3)

Downloads 0
Učíme sa pracovať v chemickom laboratóriu
● 25.10.2021
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Mária Lukačinová (Základná škola, Školská 389, Sačurov) ● Category: Prírodovedné predmety → Chémia → 7.ročník → Vlastnosti látok ● Grade: Grade 7 ● File format: Alf ● Number of questions 12

Types of tasks

multiple choice - text(2) , memory game(1) , category sort(1) , matching - pictures(2) , picture labeling(1) , flashcards(2) , guess the word(2) , fill the gaps(1)

Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree