Categories
Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by  Number of found files: 66642 Results per page 
Surovina, polovýrobok a výrobok
● 18.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Slavka Kaščakova (Spojená škola, Školská 478, Zborov) ● Category: Výchovy, spoločenskovedné → Technika → Opakovanie, nezaradené ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 14

Types of tasks

single choice - text(4) , single choice - pictures(1) , multiple choice - pictures(1) , category sort(1) , puzzle(2) , guess the word(2) , fill the gaps(3)

Základná anatómia - corinth
● 17.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Miriama Vabcová (Miriama Vabcová, -, -) ● Category: Testy k publikáciám → Corinth 3D ● Grade: - ● File format: Alf ● Number of questions 13

Types of tasks

single choice - text(9) , memory game(1) , matching - pictures(1) , picture labeling(1) , puzzle(1)

Downloads 1
Úžitkové a darčekové predmety 1
● 15.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Slavka Kaščakova (Spojená škola, Školská 478, Zborov) ● Category: Výchovy, spoločenskovedné → Technika → Opakovanie, nezaradené ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 11

Types of tasks

single choice - text(6) , category sort(1) , matching - pictures(1) , puzzle(1) , guess the word(1) , fill the gaps(1)

Downloads 140
Bezpečnosť pri práci s IKT
● 03.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Henrieta Lenkova (Základná škola, Drienovec 44, Drienovec) ● Category: Informatika → Bezpečnosť a pravidlá správania ● Grade: Grade 9 ● File format: Alf ● Number of questions 12

Types of tasks

single choice - pictures(1) , multiple choice - text(11)

Downloads 1
Práca proti vírusom a špehovaniu
● 03.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Softvér a hardvér ● Henrieta Lenkova (Základná škola, Drienovec 44, Drienovec) ● Category: Informatika → Bezpečnosť a pravidlá správania ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 9

Types of tasks

single choice - text(3) , multiple choice - text(6)

Downloads 2
Práca s textom
● 03.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Reprezentácie a nástroje ● Henrieta Lenkova (Základná škola, Drienovec 44, Drienovec) ● Category: Informatika → Word - textový editor ● Grade: Grade 4 ● File format: Alf ● Number of questions 13

Types of tasks

single choice - text(7) , single choice - pictures(4) , picture labeling(2)

Downloads 1
Lyrická poézia
● 02.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Monika Červeňová (Základná škola s MŠ, Stred 122, Zázrivá) ● Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 9. ročník → Literatúra → Poézia ● Grade: Grade 9 ● File format: Alf ● Number of questions 13

Types of tasks

single choice - text(1) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , order - vertically(1) , picture labeling(1) , flashcards(1) , guess the word(1) , fill the gaps(1)

Downloads 3
podstatné mená
● 02.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Klaudie Mníchová (Základná škola s MŠ, Stred 122, Zázrivá) ● Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → Slovné druhy → Podstatné mená → Opakovanie, nezaradené ● Grade: Grade 5 ● File format: Alf ● Number of questions 12

Types of tasks

single choice - text(2) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , flashcards(1) , puzzle(1) , guess the word(1)

Downloads 2
Prvá svetová vojna
● 02.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Lucia Drengubiakova (Základná škola s MŠ, Stred 122, Zázrivá) ● Category: Dejepis → 8.ročník → Opakovanie, nezaradené ● Grade: Grade 8 - Grade 9 ● File format: Alf ● Number of questions 13

Types of tasks

single choice - text(3) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(2) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , picture labeling(1) , puzzle(1) , guess the word(1)

Downloads 2
Oporná a pohybová sústava
● 02.07.2024
Number of solutions: 0 ● Average success: 0%

General statistics

Number of solutions: 0 ● Average success: 0%


Statistics for my school

Available after login

Favourites: 0
Mgr. Monika Kazárová (Základná škola s MŠ, Stred 122, Zázrivá) ● Category: Prírodovedné predmety → Biológia → 7.ročník → Človek a jeho telo → Oporná sústava, kostra ● Grade: Grade 7 ● File format: Alf ● Number of questions 14

Types of tasks

single choice - text(2) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , picture labeling(2) , flashcards(1) , puzzle(1) , guess the word(1) , fill the gaps(1)

Downloads 2
first  |  ‹‹ previous  |  page 1 of 6665  |  next ››  |  last
Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree