Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by Number of found files: 40416 Results per page
Záverečné opakovanie nové
● 23.08.2019
Prírodoveda
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Záverečné opakovanie ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 - Grade 4 ● Uploaded by: Soňa Jáchimová (Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná) ● Types of tasks: single choice - pictures(1) , multiple choice - text(5) , multiple choice - pictures(1) , category sort(2) , matching - pictures(3) , order - vertically(2) , picture labeling(1) , flashcards(1) ● File format: alf
Downloads 53
Prírodoveda _ opakovanie
● 23.08.2019
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Záverečné opakovanie ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Daniel Stanek (Základná škola, SNP 5, Cífer) ● Types of tasks: single choice - text(2) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(2) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , puzzle(4) , guess the word(1) , fill the gaps(2) ● File format: alf
Downloads 50
Huby
● 23.08.2019
podľa iTVVP, 3.roč.
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Rastliny ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Adriana Horkayová (Základná škola, Leles 211, Leles) ● Types of tasks: multiple choice - text(4) , multiple choice - pictures(1) , matching - pictures(3) , picture labeling(1) , puzzle(2) , crossword(1) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 25
Význam poľných plodín
● 23.08.2019
podľa iTVVP, 3.roč.
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Rastliny ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Adriana Horkayová (Základná škola, Leles 211, Leles) ● Types of tasks: single choice - text(3) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(4) , matching - pictures(3) , order - horizontally(1) , puzzle(2) , guess the word(2) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 46
Slovenská republika 9. ročník
● 22.08.2019
Občianska výchova
Category: Špeciálna základná škola → Výchovy ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 9 ● Uploaded by: Pavol Schmidt (Špeciálna základ. škola, Námestie baníkov 20, Handlová) ● Types of tasks: single choice - text(5) , single choice - pictures(1) , memory game(2) , category sort(1) , matching - text(1) , matching - pictures(2) , flashcards(1) , puzzle(2) , guess the word(2) , crossword(1) , fill the gaps(2) ● File format: alf
Downloads 0
Liečivé rastliny
● 22.08.2019
podľa iTVVP, 3.roč.
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Rastliny ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Adriana Horkayová (Základná škola, Leles 211, Leles) ● Types of tasks: single choice - text(1) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(2) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - pictures(2) , order - horizontally(1) , picture labeling(1) , puzzle(1) , guess the word(3) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 310
Živočíchy bez vnútornej kostry
● 22.08.2019
podľa iTVVP, 3.roč.
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Adriana Horkayová (Základná škola, Leles 211, Leles) ● Types of tasks: single choice - text(2) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(3) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , order - horizontally(3) , picture labeling(1) , puzzle(1) , guess the word(3) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 78
Obojživelníky
● 22.08.2019
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Šarlota Múdra (Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, Levoča) ● Types of tasks: single choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - pictures(1) , order - vertically(1) , guess the word(1) ● File format: alf
Downloads 149
Plazy
● 22.08.2019
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: Adriana Horkayová (Základná škola, Leles 211, Leles) ● Types of tasks: multiple choice - text(2) , puzzle(1) , guess the word(7) ● File format: alf
Downloads 397
Plazy
● 22.08.2019
Category: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 3.ročník → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 3 ● Uploaded by: LUCIA HORVÁTHOVÁ (Základná škola s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob) ● Types of tasks: multiple choice - text(4) , category sort(1) , matching - pictures(1) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 221
Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree