Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 38802 Výsledkov na stranu
Revision UNIT 3
● 06.03.2017
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 3 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Katarína Janoštiaková Gáliková (Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(1) , priradenie - text(4) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(4) , popis obrázku(1) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 38
Typy krajín na Zemi.
● 06.03.2017
Opakovanie tematického celku.
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 5. ročník → Podnebné pásma → Opakovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Zlatica Tkáčová (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(2) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(4) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 71
Telesná výchova
● 06.03.2017
Test o všeobecných poznatkoch zo športu
Kategória: Výchovy → Telesná výchova ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Attila Gyombér (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 180
Revision test for 9th graders
● 06.03.2017
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Tímea Donová (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(9) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 13
Opakovanie z matematiky pre 6.ročník
● 06.03.2017
Desatinné čísla,obvod a obsah štvorca a obdĺžnika,jednotky dĺžky
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Opakovanie, Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Jurina Bokrosová (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(4) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , dvojice(3) , puzzle(1) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 279
Slovensko 1938 - 1945
● 06.03.2017
test vedomostí žiakov 9 ročníka Slovensko 1938 - 1945
Kategória: Dejepis → 9.ročník → Druhá svetová vojna ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Matúš Bischof (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(11) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 51
Fyzika okolo nás
● 06.03.2017
Fyzika okolo nás
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → II. stupeň ZŠ → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Eduard Mihók (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , pexeso(2) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(2) , dvojice(2) , puzzle(3) , hádaj slovo(2) , krížovka(2) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 124
Koncoročné opakovanie
● 06.03.2017
Koncoročné opakovanie z informatickej výchovy pre 4.ročník
Kategória: Informatika → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Henrieta Panyková (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(2) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 91
Polročné opakovanie z prvouky
● 06.03.2017
Polročné opakovanie z prvouky
Kategória: Prírodovedné predmety → Prvouka (1.-2. ročník) → Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Jana Helmecyová (Základná škola, Pionierov 1, Rožňava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(1) , skupiny(2) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(3) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 23
Opakovanie Západnej Európy
● 06.03.2017
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 7. ročník → Oblasti Európy → Západná Európa ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Katarína Plachá (Základná škola J. Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače) ● Typ súboru: docx
Počet stiahnutí 14