Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 38802 Výsledkov na stranu
Měkkýši - plži
● 18.01.2019
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Živočichové → Bezobratlí ● Jazyk: Česky ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Marcela Timoranská (Základní škola, Kovářov 80, Kovářov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , priradenie - obrázky(1) , popis obrázku(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Měkkýši - mlži
● 18.01.2019
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Živočichové → Bezobratlí ● Jazyk: Česky ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Marcela Timoranská (Základní škola, Kovářov 80, Kovářov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , popis obrázku(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Měkkýši - hlavonožci
● 18.01.2019
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Živočichové → Bezobratlí ● Jazyk: Česky ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Marcela Timoranská (Základní škola, Kovářov 80, Kovářov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - text(5) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , priradenie - obrázky(1) , popis obrázku(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Násobilka 2, 3, 4, 5
● 18.01.2019
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 2,3,4,5 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(3) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 786
Násobilka 2, 3, 4
● 18.01.2019
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 2,3,4,5 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ ● Vložil: Eva Neštinová (Základná škola, Školská 14, Bošany) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(1) , dvojice(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 290
Násobilka, delilka č.1,2,3
● 18.01.2019
Utvrdzovanie učiva
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 2,3,4,5 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ ● Vložil: Emília Struhárňanská (ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , pexeso(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(2) , dvojice(1) , puzzle(1) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 205
Delenie 1,2,3
● 18.01.2019
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 2,3,4,5 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Ivana Florková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 672, Zákamenné) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 222
Opakování Inf 6r
● 18.01.2019
Kategória: Informatika → Operační systém, soubory ● Jazyk: Česky ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Čestmír Rafaj (Základní škola, Slovanské nám. 2, Brno) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , pexeso(1) , priradenie - text(1) , zoradenie - zvislo(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Bezpečnost na Internetu
● 18.01.2019
Kategória: Informatika → Sítě, internet, přenos dat ● Jazyk: Česky ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Čestmír Rafaj (Základní škola, Slovanské nám. 2, Brno) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(12) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Fizika 8 - I.félév
● 18.01.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → II. stupeň ZŠ → 8.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Magyar ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Ernő György, Mgr. (Základná škola s MŠ, Radzovce 418, Radzovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , priradenie - text(3) , popis obrázku(4) , doplň slová(5) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 8