Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 41089 Výsledkov na stranu
elektromagnetická indukcia
● 01.01.2011
test v HotPot
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → 9.ročník → Elektrický prúd ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: zip
Počet stiahnutí 31
osemsmerovky matematika
● 01.01.2011
použiteľné na spestrenie vyučovania alebo zopakovanie pojmov, spolu ich je 15, našla som a používam , vhodné na zopakovanie základných pojmov Kľúčové slová: základné počtové operácie deliteľnosť zlomky mocniny pomer percentá výrazy rovnice nerovnice troju
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Aplikačné úlohy ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Alena Naďová (Základná škola, Kostolné 263, Kostolné) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 18
Chudoba
● 01.01.2011
Práca žiačiek z triednickej hodiny venovanej chudobe vo svete. je nutné učiť deti k tolerancii a súciteniu s problémami iných
Kategória: Výchovy → Etická výchova ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Alena Majorošová (Základná škola, Trebišovská 10, Košice) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 57
PL funkcie
● 01.01.2011
15 pracovných listov z tem. celku Funkcie. V pravej časti PL je podrobné riešenie pomocou ClassPad 300. V ľavej časti PL je miesto pre zostrojenie grafu pomocou pravítka. Pokračovanie mojej práce k 2. kval. skúške
Kategória: Matematika → II. stupeň → 9.ročník → Grafy priama nepriama úmernosť ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Katarína Poláčiková (Základná škola s MŠ, Školská 321, Brezovica) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 26
Vyvreté horniny
● 01.01.2011
Prezentácia k téme vyvreté horniny
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 9.ročník → Minerály a horniny ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Karin Kotlárová (Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 8
Prečo si umývať ruky?
● 01.01.2011
Vždy aktuálna téma.... a keďže nie som odborník, použila som slová odborníka....Prečo si umývať ruky - vhodné na rozhlasovú reláciu, alebo na nástenku ...vždy aktuálna téma Kľúčové slová: hygiena rúk
Kategória: Prírodovedné predmety → Prvouka (1.-2. ročník) → Človek, zdravie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Slávka Kalakayová (Základná umelecká škola, Hroncova 23, Košice) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 25
EMÓCIE ppt. k EV, TH a iné
● 01.01.2011
Vizuálne stvárnenie emócií podfarbené hudbou. Zahraničný autor neznámy, upravené pre potreby našej školy.Výstižné. Život obsahuje pestrosť i v emóciách.
Kategória: Výchovy → Etická výchova ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Gabriela Šimová (Základná škola s MŠ, Dolné Zelenice 109, Dolné Zelenice) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 46
Pripútajte sa, pristávame. Autentická prezentácia k zážitkov
● 01.01.2011
Veľmi pekná prezentácia predstavujúca letiská sveta s autentickým záznamom zvuku z lietadla. Spomienka pre tých, čo letecky cestujú. Zážitkové učenie pre tých, ktorí sa na takéto cestovanie iba chystajú. Pekný let!
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → ZZ rôzne, nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Gabriela Šimová (Základná škola s MŠ, Dolné Zelenice 109, Dolné Zelenice) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 3
A Stone Soup. Demonstration lesson using the drama technique
● 01.01.2011
Podrobná príprava na vyučovaciu hodinu podľa učebnice Project III. Kamenná polievka. Metodický postup s využitím divadelných techník. Funguje pre každú triedu a pre každého žiaka. Krok za krokom. Premyslená príprava a realizácia. Pre inšpiráciu. Už je v k
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Slovná zásoba, témy → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Gabriela Šimová (Základná škola s MŠ, Dolné Zelenice 109, Dolné Zelenice) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 11
Voskovky
● 01.01.2011
Rozžehlené voskovky - nový rozmer voskového pastelu.
Kategória: Výchovy → Výtvarná výchova, ručné práce ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Jana Lacková (Základná škola, Kežmarská 28, Košice) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 17
Používaním stránok prevádzkovateľa PcProfi, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
ROZUMIEM