Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 38802 Výsledkov na stranu
komíny
● 21.01.2019
Kategória: Odborné učilište → Odborné predmety ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) - 3. ročník SŠ (Septima OG) ● Vložil: Zuzana Hrošová (Spojená škola, Alejová 6, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(3) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(3) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Maľovanie a natieranie
● 21.01.2019
Kategória: Odborné učilište → Odborné predmety ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) - 3. ročník SŠ (Septima OG) ● Vložil: Zuzana Hrošová (Spojená škola, Alejová 6, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , zoradenie - zvislo(1) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , hádaj slovo(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Murovanie tehlového muriva, väzby
● 21.01.2019
Kategória: Odborné učilište → Odborné predmety ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG) - 3. ročník SŠ (Septima OG) ● Vložil: Zuzana Hrošová (Spojená škola, Alejová 6, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(3) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Opakovanie
● 21.01.2019
Kategória: Odborné učilište → Slovenský jazyk ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Lenka Pillarová (Spojená škola, Alejová 6, Košice) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - text(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(1) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Jižní Evropa
● 20.01.2019
Opakování oblasti
Kategória: Přírodovědné předměty → Zeměpis → Regiony světa → Evropa → Regiony ● Jazyk: Česky ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Marie Chlupová (Základní škola, Purkyňova 39, Vyškov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , popis obrázku(1) , dvojice(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 50
Liptov
● 20.01.2019
Poloha, vodstvo, významné miesta, kultúrne a prírodné pamiatky Liptova
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 4.ročník → Cestujeme ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Viera Vrlíková (Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(2) , výber viacerých odpovedí - text(1) , pexeso(2) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , popis obrázku(3) , puzzle(1) , krížovka(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 113
Places
● 20.01.2019
Kategória: Cizí jazyky → Anglický jazyk → učebnice Family and Friends → FF 2 ● Jazyk: Česky ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Petra Baštýřová (Základní škola, Kovářov 80, Kovářov) ● Typy úloh: pexeso(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , hádaj slovo(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 5
Mäkké spoluhlásky- opakovanie
● 19.01.2019
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 2. ročník → Spoluhlásky ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 2. ročník ZŠ ● Vložil: Ľubomíra Gromová (Základná škola, Haniska 290, Haniska) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , skupiny(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , hádaj slovo(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 10
Delenie do 100
● 18.01.2019
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ ● Vložil: - admin (-, -, -) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(3) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(1) , dvojice(2) , puzzle(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 224
matematika násobenie s číslom 7
● 18.01.2019
precvičenie násobenia a delenia s č. 7
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie → číslom 7 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 3. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Renata Kozelova (Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , dvojice(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1312