Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 39984 Výsledkov na stranu
Prvouka pre 2.roč
● 01.01.2011
Kategória: Prírodovedné predmety → Prvouka (1.-2. ročník) → Opakovanie, nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Lucia Vancová (Základná škola, Domaňovce 30, Domaňovce) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 29
Obvod a obsah lichobežníka
● 01.01.2011
Pracovný list s jednoduchou teoretickou časťou a následným precvičovaním úloh.
Kategória: Matematika → II. stupeň → 8.ročník → Rovinné geometrické útvary → Obvod, obsah rovnobežníka, lichobežníka ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Zita Zádoriová (Základná škola s MŠ, Školská 7, Čečejovce) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 22
Precvičujeme matematiku - 5/I
● 01.01.2011
Interaktívne cvičenie na precvičenie učiva 5. ročníka. Zadania úloh vypracovala PaedDr. Katarína Poláčiková. Cvičenie je vytvorené s jej súhlasom.
Kategória: Matematika → II. stupeň → Opakovanie - koncoročné ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Marta Megyesiová (Základná škola, Školská 389, Sačurov) ● Typ súboru: rar
Počet stiahnutí 2
sčítanie predmetov
● 01.01.2011
Pracovný list-1.ročník-počítanie a sčítanie predmetov
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 10 → Počítame do 9 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 10
rovnaké rozdiely
● 01.01.2011
Pospájaj čísla tak,aby ich rozdiel dával číslo v strede-odčítanie do 100.
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Sčítanie a odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 10
od 12 do 15
● 01.01.2011
Vlož do prázdnych políčok čísla 1,2,3,4,5,6,7,8 tak,aby súčet čísel v každom riadku a stĺpci bolo číslo v strede tabuĺky.
Kategória: Matematika → I. stupeň → Čísla do 20 → Sčítanie a odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 1. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 2
rímske čísla
● 01.01.2011
PREVODY MEDZI RÍMSKYMI A ARABSKÝMI ČÍSLAMI
Kategória: Matematika → II. stupeň → 5.ročník → Rímske čísla ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 29
eurá
● 01.01.2011
Koľko centov ti zostane po odpočítaní týchto súm od štvrtiny (25 centov) eura?
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Desatinné čísla → Sčítanie,odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 6
sčítanie zlomkov
● 01.01.2011
Pracovný list-sčítanie zlomkov
Kategória: Matematika → II. stupeň → 7.ročník → Zlomky → Sčítanie a odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 6
výpočet základu
● 01.01.2011
výpočet základu-test-voľba odpovedí-výsledky
Kategória: Matematika → II. stupeň → 7.ročník → Percentá → Základné výpočty ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 4