Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 38802 Výsledkov na stranu
GEO 9 Szlovákia I.felev
● 22.01.2019
Összefoglaló teszt az I.félév tananyagából.
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 8., 9. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Magyar ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Ernő György, Mgr. (Základná škola s MŠ, Radzovce 418, Radzovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , priradenie - text(1) , zoradenie - zvislo(4) , popis obrázku(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 68
Prídavné mená-pravopis 2019 T1
● 22.01.2019
Precvičovanie pravopisných pravidiel pri prídavných menách
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 8. ročník → Jazyk → 4. Kto prednesie prejav? → 4.8 Opakovanie slovných druhov ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(25) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 37
GEO 8 - I.FE
● 22.01.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 8., 9. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Magyar ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Ernő György, Mgr. (Základná škola s MŠ, Radzovce 418, Radzovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , priradenie - text(1) , zoradenie - zvislo(4) , popis obrázku(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 4
Kondenzácia
● 22.01.2019
Test 7.3
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → II. stupeň ZŠ → 7.ročník → Skupenstvá látok ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Pavol Tokár (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(11) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , skupiny(3) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - zvislo(2) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 200
Teplota, čas1
● 22.01.2019
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → II. stupeň ZŠ → 7.ročník → Teplota, čas ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Pavol Tokár (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(22) , výber jednej odpovede - obrázky(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 175
Project 2, Unit 2
● 22.01.2019
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 2 ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Alexandra Karašová (Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(9) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , skupiny(1) , priradenie - obrázky(1) , zoradenie - vodorovne(4) , doplň slová(14) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 6
Počítame od 1 do 10
● 21.01.2019
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Matematika → Počítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: Materská škola (0. ročník ZŠ) ● Vložil: Marianna Huráková (Základná škola s MŠ, Vavrečka 204, Vavrečka) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4) , výber jednej odpovede - obrázky(3) , pexeso(4) , skupiny(2) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(5) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(3) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 7
Kostra člověka
● 21.01.2019
Popis kostry člověka, 8. ročník
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Člověk → Kosterní soustava ● Jazyk: Česky ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Renata Vaverková (Základní škola, Dobrušská 81, Solnice) ● Typy úloh: popis obrázku(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 2
Lebka člověka - popis
● 21.01.2019
Popis lebky - test
Kategória: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Člověk → Kosterní soustava ● Jazyk: Česky ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Renata Vaverková (Základní škola, Dobrušská 81, Solnice) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(2) , skupiny(2) , popis obrázku(4) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Obliekame sa
● 21.01.2019
Kategória: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Oblečenie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Miriam Hájiková (Základná škola, Ostredková 14, Bratislava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(6) , výber viacerých odpovedí - text(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 3