Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 39984 Výsledkov na stranu
Test z informatiky pre 7.ročník
● 21.05.2019
Opakovanie učiva 7.ročníka
Kategória: Informatika → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Rastislav Boroš (Základná škola, Soľ 53, Soľ) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(4) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 6
Vlastiveda- celoročné opakovanie 4.ročník
● 21.05.2019
Podľa iŠVP, učebnica: Dudášová J.,Mäsiar P., Muchová P.
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 4.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Mária Gnebusová (Základná škola s MŠ, Jakubany 151, Jakubany) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , výber viacerých odpovedí - obrázky(1) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(3) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(4) , dvojice(3) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 42
Prírodoveda- celoročné opakovanie 4. ročník
● 21.05.2019
Podľa iVŠP, učebnica: Dobišová Adame R., Kováčiková O.
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → 4.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 4. ročník ZŠ ● Vložil: Mária Gnebusová (Základná škola s MŠ, Jakubany 151, Jakubany) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(1) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , skupiny(1) , priradenie - text(2) , priradenie - obrázky(3) , zoradenie - zvislo(2) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(2) , dvojice(3) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(2) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 18
Tvrdé a mäkké spoluhlásky
● 21.05.2019
Kategória: Odborné učilište → Slovenský jazyk ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Lenka Pillarová (Spojená škola, Alejová 6, Košice) ● Typy úloh: skupiny(1) , dvojice(2) , hádaj slovo(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 0
Siedmaci, II. polrok, opakovanie
● 20.05.2019
Kategória: Cudzie jazyky → Ruský jazyk → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Michaela Bialoňová Švichká (Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3) , výber viacerých odpovedí - text(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 7
Des.zlomok-des.číslo
● 20.05.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Desatinné čísla → Usporadúvanie a zaokr. ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Dana Lörincová (Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(9) , výber viacerých odpovedí - text(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Des.zlomok-des.číslo
● 20.05.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Desatinné čísla → Usporadúvanie a zaokr. ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Dana Lörincová (Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(9) , výber viacerých odpovedí - text(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 1
Zápis desatinných čísel-1
● 20.05.2019
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Desatinné čísla → Usporadúvanie a zaokr. ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ - 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Dana Lörincová (Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(12) , zoradenie - vodorovne(18) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 3
Stavba tela rastlín
● 20.05.2019
Vnútorná stavba tela nekvitnúcich a kvitnúcich rastlín (koreň, stonka, list, kvet)
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 6.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Lýdia Žilincová (Základná škola, Hruštín 55, Hruštín) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(2) , pexeso(1) , skupiny(1) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(3) , zoradenie - vodorovne(2) , popis obrázku(5) , dvojice(1) , puzzle(1) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(2) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 152
Vodný ekosystém
● 20.05.2019
Opakovanie vodného ekosystému
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 5.ročník → Život vo vode a na brehu ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 5. ročník ZŠ ● Vložil: Alica Šimová (Základná škola, Karloveská 61, Bratislava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1) , výber jednej odpovede - obrázky(1) , výber viacerých odpovedí - text(3) , výber viacerých odpovedí - obrázky(2) , pexeso(2) , skupiny(2) , priradenie - text(1) , priradenie - obrázky(2) , zoradenie - zvislo(1) , zoradenie - vodorovne(1) , popis obrázku(2) , dvojice(1) , puzzle(2) , hádaj slovo(2) , krížovka(1) , doplň slová(1) ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí 206