Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
výber jednej odpovede - text
výber jednej odpovede - obrázky
výber viacerých odpovedí - text
výber viacerých odpovedí - obrázky
pexeso
skupiny
priradenie - text
priradenie - obrázky
zoradenie - zvislo
zoradenie - vodorovne
popis obrázku
dvojice
puzzle
hádaj slovo
krížovka
doplň slová
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 39212 Výsledkov na stranu
rozcvičkové tabuľky
● 01.01.2011
precvičovanie základných operácii
Kategória: Matematika → II. stupeň → 6.ročník → Prirodzené čísla → Sčítanie, odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 3
porovnávanie zlomkov
● 01.01.2011
minizbierka
Kategória: Matematika → II. stupeň → 7.ročník → Zlomky → Znázornenie, porovnanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 16
sčítanie a odčítanie troch celých čísel
● 01.01.2011
pracovný list
Kategória: Matematika → II. stupeň → 8.ročník → Celé čísla → Sčítanie, odčítanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 10
lomený výraz
● 01.01.2011
zjednoduš a urči zmysel-test-možnosti A,B,C,D
Kategória: Matematika → II. stupeň → 8.ročník → Výrazy a rovnice → Premenná, výrazy, úpravy ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 4
domáce zviratá
● 01.01.2011
12xpuzzle
Kategória: Prírodovedné predmety → Prírodoveda → Rôzne, nezaradené ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: zip
Počet stiahnutí 20
Botticelli
● 01.01.2011
výber z diela
Kategória: Výchovy → Výtvarná výchova, ručné práce ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Vladimír Kázik (Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava) ● Typ súboru: ppt
Počet stiahnutí 15
Ázia- zemepisné tajničky
● 01.01.2011
Tieto tajničky využívam na frontálne opakovanie. Zároveň slúžia ako motivácia - riešením je pojem súvisiaci s novým učivom. Kľúčové slová: Ázia tajnička povrch poloha vodstvo obyvateľstvo rastlinstvo
Kategória: Prírodovedné predmety → Geografia → 6. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Alena Naďová (Základná škola, Kostolné 263, Kostolné) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 24
Flashcards
● 01.01.2011
Slovná zásoba - ovocie
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Slovná zásoba, témy → Jedlo ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Natália Jevčáková (Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 7
Polročný test 7. roč
● 01.01.2011
Polročný test z fyziky pre 7. ročník, odpovede s výberom možností ale aj doplňovacie.
Kategória: Prírodovedné predmety → Fyzika → II. stupeň ZŠ → 7.ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Katarína Poláčiková (Základná škola s MŠ, Školská 321, Brezovica) ● Typ súboru: doc
Počet stiahnutí 31
Poďakovanie - báseň
● 01.01.2011
Poďakovanie - báseň...zo srdca...na recitáciu...na nástenku??? Kľúčové slová: Poďakovanie báseň
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 4. ročník → Čítanie a literárna výchova ● Jazyk: Slovenčina ● Ročník: - ● Vložil: Slávka Kalakayová (Základná umelecká škola, Hroncova 23, Košice) ● Typ súboru: pdf
Počet stiahnutí 11