Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by Number of found files: 40387 Results per page
Slovesá
● 04.09.2017
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → 7. Tvoríme jednoduché príbehy - rozprávanie → 7.2 Slovesá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 6 ● Uploaded by: Paulína Mirdalová (Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov) ● Types of tasks: memory game(1) , category sort(2) , matching - text(1) , flashcards(2) , guess the word(1) , crossword(1) , fill the gaps(2) ● File format: alf
Downloads 323
Jazyk a slovná zásoba.
● 04.09.2017
Príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania. Spisovnosť/nespisovnosť.
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → 8. Slovná zásoba (Príbeh a opis patria k sebe) → Opakovanie, nezaradené ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 ● Uploaded by: Eva Krištanová (Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov) ● Types of tasks: single choice - text(1) , multiple choice - text(2) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , order - horizontally(1) , flashcards(1) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 223
Podstatné mená vzor žena
● 04.09.2017
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → 4. Chceme byť informovaní → 4.10 PM ženského rodu. Vzor žena ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 6 ● Uploaded by: Anna Vešelényiová (Základná škola, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín) ● Types of tasks: single choice - text(2) , memory game(1) , matching - text(2) , order - vertically(1) , order - horizontally(1) , puzzle(1) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 114
Vzor žena
● 04.09.2017
Oboznámiť sa s podstatnými menami, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, rozlíšiť ich a správne ich napísať.
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → 4. Chceme byť informovaní → 4.10 PM ženského rodu. Vzor žena ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 9 ● Uploaded by: Tatiana Žumárová (Základná škola, Kružlová 103, Kružlová) ● Types of tasks: multiple choice - text(3) , category sort(1) , matching - text(1) , picture labeling(1) , puzzle(1) ● File format: alf
Downloads 202
Zámená
● 04.09.2017
Osobné a privlastňovacie yámená
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → 5. ročník → Jazyk → 3. Píšeme si so známymi → 3.2 Osobné a privlastňovacie zámená ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 6 ● Uploaded by: Paulína Mirdalová (Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov) ● Types of tasks: memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , order - vertically(1) , flashcards(1) , fill the gaps(2) ● File format: alf
Downloads 215
Animals
● 04.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 2 ● Language: Slovenčina ● Grade: - ● Uploaded by: Bibiána Kolarčíková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: single choice - text(12) , single choice - pictures(2) , memory game(1) , category sort(3) , flashcards(2) ● File format: alf
Downloads 169
Animals
● 04.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 2 ● Language: Slovenčina ● Grade: - ● Uploaded by: Bibiána Kolarčíková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: single choice - text(22) , single choice - pictures(2) , memory game(1) , category sort(3) , flashcards(2) ● File format: alf
Downloads 227
Food and Drinks
● 04.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 4 ● Language: Slovenčina ● Grade: - ● Uploaded by: Bibiána Kolarčíková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: memory game(4) , category sort(2) , picture labeling(1) , flashcards(1) ● File format: alf
Downloads 220
My country - vocabulary
● 04.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 5 ● Language: Slovenčina ● Grade: - ● Uploaded by: Bibiána Kolarčíková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: memory game(1) , matching - pictures(1) ● File format: alf
Downloads 149
Food and Drinks
● 04.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 2 → Unit 4 ● Language: Slovenčina ● Grade: - ● Uploaded by: Bibiána Kolarčíková (Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré) ● Types of tasks: memory game(4) , category sort(2) , matching - text(1) , picture labeling(3) , flashcards(2) ● File format: alf
Downloads 317
Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree