Types of questions - Alf:
minimum number of tasks of type:
single choice - text
single choice - pictures
multiple choice - text
multiple choice - pictures
memory game
category sort
matching - text
matching - pictures
order - vertically
order - horizontally
picture labeling
flashcards
puzzle
guess the word
crossword
fill the gaps
Order by Number of found files: 40692 Results per page
Hilfe
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Ľudské telo ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 7 - Grade 8 ● Uploaded by: Viera Michová (Základná škola, Sekule 119, Sekule) ● Types of tasks: memory game(3) , flashcards(3) ● File format: alf
Downloads 48
základné číslovky0-20
● 27.09.2017
základné číslovky0-20, cvičenia
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Farby, čas, čísla ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 6 ● Uploaded by: Blanka Boboková (Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov) ● File format: ppsx
Downloads 40
Tiere
● 27.09.2017
Čo vedia robiť zvieratá? Vhodné na precvičenie slovnej zásoby a modálneho slovesa können
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 9 ● Uploaded by: Miroslav Andráš (Základná škola, Školská 7/6, Toporec) ● Types of tasks: single choice - text(4) , multiple choice - text(1) , guess the word(1) ● File format: alf
Downloads 39
Autos
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Doprava a cestovanie ● Language: Deutsch ● Grade: - ● Uploaded by: - admin (Admin, -, -) ● Types of tasks: single choice - pictures(2) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , matching - pictures(1) , flashcards(2) , puzzle(1) , guess the word(1) ● File format: alf
Musik und Sammlungen
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Hudba ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 6 - Grade 7 ● Uploaded by: Erika Slabejová (Základná škola, Hodejov 130, Hodejov) ● Types of tasks: single choice - text(3) , single choice - pictures(3) , memory game(1) , matching - text(2) , matching - pictures(2) ● File format: alf
Downloads 8
Arbeitsmaschinen
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Povolania ● Language: Deutsch ● Grade: - ● Uploaded by: - admin (Admin, -, -) ● Types of tasks: single choice - pictures(1) , multiple choice - pictures(2) , memory game(1) , matching - pictures(1) , order - horizontally(1) , flashcards(1) , puzzle(1) , guess the word(1) ● File format: alf
Karneval
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Sviatky, tradície ● Language: Deutsch ● Grade: - ● Uploaded by: - admin (Admin, -, -) ● Types of tasks: single choice - pictures(1) , multiple choice - pictures(2) , memory game(1) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , order - horizontally(1) , flashcards(1) , puzzle(1) , guess the word(1) ● File format: alf
Musik und Sammlungen
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Hudba ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 5 - Grade 7 ● Uploaded by: Erika Slabejová (Základná škola, Hodejov 130, Hodejov) ● Types of tasks: single choice - text(3) , single choice - pictures(4) , memory game(1) , matching - text(2) , matching - pictures(2) ● File format: alf
Downloads 7
Die Tiere
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Zvieratá ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 6 - Grade 7 ● Uploaded by: Eva Turkotová (Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín) ● Types of tasks: single choice - text(1) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(3) , multiple choice - pictures(1) , memory game(1) , category sort(1) , matching - text(1) , matching - pictures(1) , order - vertically(1) , order - horizontally(1) , picture labeling(1) , flashcards(1) , puzzle(1) , guess the word(1) , crossword(1) , fill the gaps(1) ● File format: alf
Downloads 201
Wetter und Kleidung
● 27.09.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Témy, slovná zásoba → Príroda, počasie, rastliny ● Language: Slovenčina ● Grade: Grade 7 - Grade 8 ● Uploaded by: Eva Turkotová (Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín) ● Types of tasks: single choice - text(2) , single choice - pictures(1) , multiple choice - text(1) , multiple choice - pictures(1) , memory game(2) , category sort(2) , matching - text(2) , matching - pictures(2) , order - vertically(1) , order - horizontally(1) , picture labeling(2) , flashcards(2) , puzzle(1) , guess the word(2) , crossword(1) , fill the gaps(2) ● File format: alf
Downloads 158
Using PcProfi, s.r.o.'s site you agree to use cookies to improve our services. More info
I agree