ročník
jazyk:
Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
Výber jednej odpovede - text
Výber jednej odpovede - obrázky
Výber viacerých odpovedí - text
Výber viacerých odpovedí - obrázky
Pexeso
Skupiny
Priradenie - text
Priradenie - obrázky
Zoradenie - zvislo
Zoradenie - vodorovne
Popis obrázku
Dvojice
Puzzle
Hádaj slovo
Krížovka
Doplň slová
Typ súboru
Odporúčame
Ukážky testov
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 34902 Výsledkov na stranu
Pexeso a Puzzle - ovocie
● 26.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Zábava ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola, 0. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: pexeso(4), puzzle(5), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
Pexeso a Puzzle - autá
● 26.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Zábava ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola, 0. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: pexeso(4), puzzle(4), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Pexeso a Puzzle - čísla
● 26.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Zábava ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola, 0. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: pexeso(3), puzzle(4), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
Slovensko
● 26.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Prírodovedné predmety → Vlastiveda → 3.ročník → Objavujeme Slovensko ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(2), výber jednej odpovede - obrázky(4), výber viacerých odpovedí - text(2), výber viacerých odpovedí - obrázky(1), pexeso(2), priradenie - obrázky(1), puzzle(3), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Geometrické tvary
● 26.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Matematika → I. stupeň → Geometria ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola, 0. ročník ZŠ - 2. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - obrázky(3), výber viacerých odpovedí - text(1), pexeso(1), priradenie - obrázky(2), dvojice(1), puzzle(2), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
Opakovanie z matematiky pre 7.roč
● 26.06.2017
Úlohy zamerané na celoročné učivo matematiky v 7.ročníku
Kategória: Matematika → II. stupeň → Opakovanie - koncoročné ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Viera Krkošková (Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(7), výber jednej odpovede - obrázky(1), výber viacerých odpovedí - text(2), výber viacerých odpovedí - obrázky(1), pexeso(1), skupiny(1), priradenie - text(1), priradenie - obrázky(1), zoradenie - zvislo(1), zoradenie - vodorovne(2), popis obrázku(1), dvojice(1), puzzle(1), hádaj slovo(2), krížovka(1), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
Výstupný test MAT 8
● 26.06.2017
Kategória: Matematika → II. stupeň → 8.ročník → Nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) ● Vložil: Drahomil Baláž (Základná škola s MŠ, Vištuk 44, Vištuk) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3), výber jednej odpovede - obrázky(1), výber viacerých odpovedí - text(3), výber viacerých odpovedí - obrázky(1), pexeso(1), skupiny(2), priradenie - text(2), priradenie - obrázky(1), zoradenie - zvislo(2), zoradenie - vodorovne(1), popis obrázku(2), dvojice(1), puzzle(1), hádaj slovo(2), krížovka(1), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Exotické zvieratá
● 26.06.2017
Kategória: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Zvieratká ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: Materská škola, 0. ročník ZŠ ● Vložil: Anna Ziemianczyková (IS_ZA_126136_2017, Vajanského 29, PO, Žilina) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1), výber jednej odpovede - obrázky(6), výber viacerých odpovedí - obrázky(4), pexeso(2), priradenie - text(1), priradenie - obrázky(1), zoradenie - vodorovne(1), popis obrázku(1), dvojice(2), puzzle(4), hádaj slovo(2), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 8
Senzorické hodnotenie
● 26.06.2017
úvod do senzorického hodnotenia potravín, hodnotenie chleba
Kategória: Odborné predmety → Odborný výcvik ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG) - 4. ročník SŠ (Oktáva OG) ● Vložil: Eva Barimovová (IS_BA_196206_2017, Vajanského 29, Bratislava) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(1), výber viacerých odpovedí - text(2), skupiny(1), priradenie - text(1), zoradenie - zvislo(1), dvojice(1), hádaj slovo(1), krížovka(1), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 4
Slovenský jazyk
● 25.06.2017
Školský klub detí
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → I. stupeň → 1. ročník → Záverečné opakovanie ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 1. ročník ZŠ - 4. ročník ZŠ ● Vložil: Zuzana Válentová (Základná škola, Sídlisko č. 165, Sirk) ● Typy úloh: doplň slová(5), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
1 2 3 4 5 ďalšia ››