ročník
jazyk:
Typy otázok - Alf:
minimálny počet úloh typu:
Výber jednej odpovede - text
Výber jednej odpovede - obrázky
Výber viacerých odpovedí - text
Výber viacerých odpovedí - obrázky
Pexeso
Skupiny
Priradenie - text
Priradenie - obrázky
Zoradenie - zvislo
Zoradenie - vodorovne
Popis obrázku
Dvojice
Puzzle
Hádaj slovo
Krížovka
Doplň slová
Typ súboru
Odporúčame
Ukážky testov
Usporiadať podľa Počet nájdených súborov: 34051 Výsledkov na stranu
Jobs
● 29.03.2017
vocabulary test, different types of jobs
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Slovná zásoba, témy → Povolania ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Slavomíra Chrienová (Základná škola J. C. Hronského, Školská 10, Krupina) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(5), pexeso(1), priradenie - text(2), priradenie - obrázky(1), dvojice(1), puzzle(1), hádaj slovo(5), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Jobs
● 29.03.2017
vocabulary test, different types of jobs
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Slovná zásoba, témy → Povolania ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Slavomíra Chrienová (Základná škola J. C. Hronského, Školská 10, Krupina) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(5), pexeso(1), priradenie - text(2), priradenie - obrázky(1), dvojice(1), puzzle(1), hádaj slovo(5), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
Rod ženský - koncovky II.
● 29.03.2017
psaní i,y podle vzorů
Kategória: Český jazyk a literatura → I. stupeň → 4.ročník → Podstatná jména ● Jazyk: Čeština ● Ročník: - ● Vložil: Blanka Doležalová (Základní škola V. Havla, Na Valech 45/II, Poděbrady) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4), skupiny(2), dvojice(1), puzzle(1), krížovka(1), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Rod ženský- koncovky I.
● 29.03.2017
Kategória: Český jazyk a literatura → I. stupeň → 4.ročník → Podstatná jména ● Jazyk: Čeština ● Ročník: - ● Vložil: Blanka Doležalová (Základní škola V. Havla, Na Valech 45/II, Poděbrady) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(4), skupiny(2), dvojice(1), puzzle(1), krížovka(1), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 0
At the station
● 29.03.2017
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → 5.ročník ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Erika Slabejová (Základná škola, Hodejov 130, Hodejov) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3), priradenie - text(1), priradenie - obrázky(2), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 2
illness and treatment
● 29.03.2017
Project 4 Unit 3
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → učebnica Project → Project 4 ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Monika Holtánová (Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava) ● Typy úloh: skupiny(1), priradenie - obrázky(15), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 1
Predložky - určovanie pádov
● 28.03.2017
výklad a cvičenia
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Slovné druhy → Neohybné slovné druhy ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Martin Reguli (Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce) ● Typy úloh: výber jednej odpovede - text(3), skupiny(2), priradenie - text(2), popis obrázku(2), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 5
Plod a semeno
● 28.03.2017
Kategória: Prírodovedné predmety → Biológia → 6.ročník → Vnútorná stavba tela rastlín a ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) ● Vložil: Iveta Majkova (Základná škola SNP, Partizánska 13, Sučany) ● Typy úloh: výber viacerých odpovedí - text(3), výber viacerých odpovedí - obrázky(1), skupiny(1), priradenie - text(1), priradenie - obrázky(1), zoradenie - vodorovne(1), popis obrázku(2), doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 4
ANJ - prídavné mená - vety
● 28.03.2017
Kategória: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → Rôzne, nezaradené ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: - ● Vložil: Juraj Kasman (Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, Žilina) ● Typy úloh: zoradenie - vodorovne(6), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 3
Veľké začiatočné písmená
● 28.03.2017
Kategória: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Jazyk, gramatika → Pravopis ● Jazyk: Slovenský ● Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG) - 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) ● Vložil: Daniela Tomášová (Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa) ● Typy úloh: doplň slová(1), ● Typ súboru: alf
Počet stiahnutí: 12
1 2 3 4 5 ďalšia ››