Categories
open all | close all
grade
language:
Types of questions:
minimum number of tasks of type:
Single choice - text
Single choice - pictures
Multiple choice - text
Multiple choice - pictures
Memory game
Category sort
Matching - text
Matching - pictures
Order - vertically
Order - horizontally
Picture labelling
Flashcards
Puzzle
Hangman
Crossword
Fill the gaps
File format
Recommended
Free tests
Order by Number of found files: 33401 Results per page
Opakovanie 19.L Direkt 2
● 22.01.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Rôzne, nezaradené ● Language: Slovenský ● Age: Grade 11 ● Uploaded by: Jarmila Džupinová (Stredná odb. škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice) ● Types of tasks: multiple choice - text(2), matching - text(3), order - horizontally(2), ● File format: alf
Downloads: 1
Direkt neu 5.lekcia
● 22.01.2017
Category: Cudzie jazyky → Nemecký jazyk → Rôzne, nezaradené ● Language: Slovenský ● Age: Grade 9 ● Uploaded by: Jarmila Džupinová (Stredná odb. škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice) ● Types of tasks: multiple choice - text(2), category sort(2), matching - text(1), order - horizontally(2), picture labelling(1), ● File format: alf
Downloads: 0
ZIMA
● 22.01.2017
Rozlišovať charakteristické znaky ročného obdobia ZIMA.
Category: Materská škola → Interaktívne cvičenia → Nezaradené ● Language: Slovenský ● Age: Preschool - Kindergarden ● Uploaded by: Anna Dzubáková (Základná škola s MŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov) ● Types of tasks: single choice - pictures(5), multiple choice - pictures(4), memory game(3), matching - text(2), order - horizontally(2), picture labelling(2), flashcards(2), puzzle(3), hangman(2), ● File format: alf
Downloads: 0
Veľká Morava a Uhorsko
● 22.01.2017
opakovanie I. a II. TC
Category: Dejepis → 7.ročník → Slováci v Uhorskom kráľovstve ● Language: Slovenský ● Age: Grade 6 ● Uploaded by: Mária Korytárová (Základná škola s MŠ, Divina 538, Divina) ● Types of tasks: single choice - text(10), single choice - pictures(1), multiple choice - text(2), category sort(2), matching - text(2), matching - pictures(1), order - vertically(1), picture labelling(1), hangman(2), ● File format: alf
Downloads: 0
Násobilka č.6
● 22.01.2017
Násobky, násobenie a delenie č.6
Category: Matematika → I. stupeň → Čísla do 100 → Násobenie a delenie ● Language: Slovenský ● Age: Grade 2 - Grade 3 ● Uploaded by: Zuzana Debnárová (Základná škola, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou) ● Types of tasks: single choice - text(1), memory game(1), matching - text(1), order - vertically(1), puzzle(1), ● File format: alf
Downloads: 0
Vzor vysvedčenie (práca do zošiita)
● 22.01.2017
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Gramatika → Slovné druhy → Podstatné mená → stredného rodu ● Language: Slovenský ● Age: Grade 4 ● Uploaded by: Tomáš Kováčik (Základná škola, Tríbečská 1653/22, Topoľčany) ● File format: docx
Downloads: 3
P4 - U3C
● 22.01.2017
Unit 3C - health problems, treatment, expressions, junk food
Category: Cudzie jazyky → Anglický jazyk → 8.ročník ● Language: Slovenský ● Age: - ● Uploaded by: Mária Rafajdusová (Základná škola s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín) ● Types of tasks: memory game(1), category sort(2), matching - text(1), matching - pictures(4), flashcards(1), crossword(1), ● File format: alf
Downloads: 8
Vzor vysvedčenie
● 22.01.2017
Category: Slovenský jazyk a literatúra → II. stupeň → Gramatika → Slovné druhy → Podstatné mená → stredného rodu ● Language: Slovenský ● Age: Grade 4 ● Uploaded by: Tomáš Kováčik (Základná škola, Tríbečská 1653/22, Topoľčany) ● Types of tasks: single choice - text(1), multiple choice - text(1), category sort(2), order - vertically(1), flashcards(1), ● File format: alf
Downloads: 1
Afrika - obyv., hospod., oblasti
● 22.01.2017
Afrika -humánna geografia, s použitím atlasu
Category: Prírodovedné predmety → Geografia → 7.ročník → Afrika ● Language: Slovenský ● Age: Grade 5 - Grade 6 ● Uploaded by: Mária Korytárová (Základná škola s MŠ, Divina 538, Divina) ● Types of tasks: single choice - text(1), multiple choice - text(1), multiple choice - pictures(2), memory game(1), category sort(2), matching - text(1), matching - pictures(3), order - vertically(2), order - horizontally(2), picture labelling(1), puzzle(1), hangman(2), crossword(1), ● File format: alf
Downloads: 0
Ako fungujú banky
● 22.01.2017
Precvičenie pojmov ku kap. 4 Ako fungujú banky - program Viac ako peniaze
Category: Nezaradené ● Language: Slovenský ● Age: Grade 8 ● Uploaded by: Janka Schreiberová (Základná škola s MŠ, Hlavná 804, Podolie) ● Types of tasks: matching - text(1), fill the gaps(1), ● File format: alf
Downloads: 1
1 2 3 4 5 next page ››